Löneadministration

Tjänsten för löneadministration sparar tid i ditt företag och ger flexibilitet i personaladministrationen. Cash-In tar hand om alla funktioner i löneadministrationen så att kunden endast behöver meddela grunderna för löneutbetalning.

Outsourcad löneadministration är en del av en effektiv och flexibel personaladministration

Vi handhar hela löneadministrationen för er räkning och sköter samtidigt om externa anmälningar till skatteförvaltningen och andra myndigheter. En effektiv elektronisk dataöverföring gör arbetet snabbare och minskar hanteringen av extra pappersutskrifter.

Löneadministrationstjänsten omfattar följande delområden och uppgifter:

 • Löneadministrationssystemet DL Prime
 • Upprättande och underhåll av personuppgifter
 • Elektroniskt mottagande eller hämtning av löneuppgifter
 • Kontroll av innehållet i lönematerialet
 • Beräkning och kontroll av arbetstagarnas löner
 • Bokföring av intjänad semester
 • Handläggning och statistikföring av rese- och utgiftsfakturor
 • Bokföring av utmätningsavgifter
 • Bokföring av fackföreningsavgifter
 • Uppföljning av frånvaro och statistik för företagshälsovården
 • Utbetalning av löner
 • Sändning av löneutdrag till arbetstagarna
 • Beräkning av arbetsgivarprestationer och sändning av betalningskvitto till arbetsgivaren
 • Anmälan om arbetsgivarprestationer till skatteförvaltningen
 • Upprättande av bokföringsmaterial
 • Uppföljning av tidsanvändning (semestrar och ifyllande av ansökan om olycksfalls- och sjukdagpenning)
 • Ifyllande av lönestatistik
Cash-In-Consulting-loneadministration

 

Prime Online

Beställ vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-post adress så skickar vi intressanta nyheter och infobrev gällande DL Prime lösningarna 1-2 gånger i månaden.

Mera information om dina personuppgifter.

Tack för din beställning, du kommer i fortsättningen att få intressanta nyheter angående våra DL Prime lösningar.

Det uppstod ett fel i hanteringen av beställningen för nyhetsbrevet, försök igen om en stund.

Kontakta oss >