Försäljnings- och inköpsreskontra

Cash-In sköter handläggning, betalning och bokföring av kundens inköpsfakturor på ett professionellt sätt.

Handläggning av inköpsfakturor och inköpsreskontra 

För att upprätthålla goda leverantörsrelationer bör inköpsfakturorna skötas noggrant. Cash-In ser till att kundens inköpsfakturor handläggs, betalas och bokförs i tid. Handläggningen av inköpsfakturor skräddarsys enligt kundens individuella behov. En fullständigt utlokaliserad handläggning av inköpsfakturor omfattar följande:

  • DL Prime-inköpsreskontra
  • Mottagande av fakturor direkt från faktureraren (pappers-, PDF- och finvoice-fakturor)
  • Skanning av pappersfakturor
  • Bokföring av fakturor
  • Fakturacirkulering och godkännande
  • Betalning av fakturor
  • Arkivering

Försäljningsreskontra

En fungerande försäljningsreskontra är viktig för en framgångsrik affärsverksamhet. Cash-In sköter kundens hela försäljningsreskontra eller de funktioner som kunden vill utlokalisera på ett professionellt sätt.

taloushallinto-kuntoon-sv

Vi sköter om ditt företags ekonomi med yrkesskicklighet.

Prime Online

Beställ vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-post adress så skickar vi intressanta nyheter och infobrev gällande DL Prime lösningarna 1-2 gånger i månaden.

Mera information om dina personuppgifter.

Tack för din beställning, du kommer i fortsättningen att få intressanta nyheter angående våra DL Prime lösningar.

Det uppstod ett fel i hanteringen av beställningen för nyhetsbrevet, försök igen om en stund.

Kontakta oss >