DL PRIME BOKFÖRING – BOKFÖRINGSBYRÅNS LÖSNING

DL Prime Bokföring är en snabb och flexibel helhetslösning för verksamhetsstyrning på bokföringsbyråer av olika storlek och deras kunder, samt för elektronisk hantering av ekonomiförvaltning och löneadministration. Programvaran ger bokföringsbyrån ett modernt verktyg i realtid för effektivare rutiner: för ekonomiförvaltning, effektiv serviceproduktion och bättre lönsamhet.

Lösningen för bokföringsbyråer, DL Prime Bokföring, har utvecklats för att svara på branschens ekonomiska och administrativa behov, samt för att automatisera branschens administrativa processer. DL Prime Bokföring är en snabb och flexibel helhetslösning för verksamhetsstyrning på bokföringsbyråer av olika storlek och deras kunder, samt för elektronisk hantering av ekonomiförvaltning och löneadministration. Ifall ni redan använder DL Primes program för fakturering eller löneadministration, kan denna integreras direkt med bokföringsmodulen. Vår programvara kan också integreras med Talgraf-programmet och programmet Kasperi för avskrivningskalkyl.

Det viktigaste i våra lösningar för bokföringsbyråer är en effektiv lagring, en flexibel, mångsidig och framför allt lättläst rapportering samt ett smidigt samarbete mellan bokföringsbyrån och dess kunder. Tack vare de integrerade gränssnitten kan data lätt överföras mellan olika system. Detta möjliggör också elektronisk rapportering direkt till kunderna och myndigheter. Nyckeltalen är lätta att tolka och förändringar upptäcks därför snabbt.

I programmet DL Prime Bokföring är det också mycket lätt att redigera kontoplanen eftersom konton kan skapas och flyttas mellan olika kontogrupper genom att dra och släppa. Programvaran sköter automatiskt om kontonas standardinställningar. 


Effektiv och pålitlig bokföring

Vi garanterar att er ekonomi och administration kommer att fungera effektivt och pålitligt tack vare vår erfarenhet och expertis.

Effektivitet - i verksamheten och i ekonomin

Tillsammans kan vi gå i bräschen för elektroniska lösningar. Elektroniska funktioner frigör resurser från rutinarbetsuppgifterna. Då dessa resurser riktas mot produktivt arbete och eventuellt mot att utvidga servicen blir företagsverksamheten effektivare.

Uppdaterad och tillförlitlig information

Information som kan erhållas snabbt i realtid tillsammans med mångsidiga kundrapporter sparar både tid och arbete för dig. Tack vare detta kan ditt företag erbjuda kunderna en trovärdig och professionell service.


 Bokföringstjänsterna omfattar följande delområden:

  • DL Prime-bokföringssystem
  • Huvudbokföring
  • Rapportering
  • Momskalkyl och momsanmälan
  • Bokslut
  • Skattedeklarationer
  • Myndighetsanmälningar
  • Konsultering (t.ex. beskattning, grundande av företag och ändring av företagsform)
dl-prime-bokföring

DL Prime Bokföring är ett effektivt och pålitligt bokföringsprogram för företag av alla storlekar.

Prime Online

Beställ vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-post adress så skickar vi intressanta nyheter och infobrev gällande DL Prime lösningarna 1-2 gånger i månaden.

Mera information om dina personuppgifter.

Tack för din beställning, du kommer i fortsättningen att få intressanta nyheter angående våra DL Prime lösningar.

Det uppstod ett fel i hanteringen av beställningen för nyhetsbrevet, försök igen om en stund.

Kontakta oss >